Nordseter

Lillehammer Sæter III

KONTAKT ARNE OLAV BERG FOR VISNING! Lillehammerfjellets flotteste hyttetomter selges nå på snøsikre Nordseter!

Lillehammer Sæter III hyttegrend ligger på Nordseter i Lillehammer kommune. Området ligger sentralt på Nordseter like ved Landtjernet og med umiddelbar nærhet til fjell- og skogsterreng.

HER FINNES MILEVIS MED SKILØYPER VINTERSTID OG MERKEDE TURLØYPER OM SOMMEREN!

Nordseter ligger strategisk til midt mellom Sjusjøen i sørøstlig retning og Hafjell/Øyerfjellet i nordvestlig retning. Løypenettet på området henger nært sammen med disse destinasjonene og du kan gå på ski eller til fots ned på OL-stadion fra 1994 og Ungdoms-OL i 2016.

Nordseter er et attraktivt ferie. og rekreasjonsområde hele året. Sentrum av Lillehammer når du på ca. 12 minutter med bil (15 km).

Infrastruktur & fasiliteter

Avløp Strøm Vann Vei Bading Butikk Fisking Hotell Jakt og fiske Stort løypenett Sykkel Turterreng

Adkomst

Fra Lillehammer sentrum tar du av til Nordseter, godt merket flere steder.

Når du er kommet til Nordseter, kommer du til et vegkryss merket «Sjusøen». Fortsett rett fram gjennom svingen til venstre og du har skilt merket «Lillehammer Sæter» på venstre hånd, med avkjørsel ved dette skiltet – alt til venstre. Fortsett rett fram, til du har passert vannet på høyre side (Landtjernet).

TA TIL VENSTRE OVER EN BRO OG DU ER PÅ OMRÅDET.

Du kan også komme til Nordseter via Sjusjøen (helårsveg) eller fra Pellestova i Øyerfjellet (sommerveg).

Fakta

MOH: ca. 800
Tomtestørrelse: 1300–1500m2
Pris fra: 750 000,–
Til Lillehammer: 12 km
Nærmeste butikk: 6 km
Vann: Offentlig vann
Avløp: Offentlig avløp
Strøm: Jordkabel til tomtegrense

Tomtene

  • Ledig tomt
  • Solgt tomt

TOMTENE

Tomtene varier i størrelse fra 1,3 til 1,5 DA – altså store tomter! Tomtene er plassert slik i terrenget at det blir friarealer mellom grupper/felt av tomter. Området ligger i skrående terreng mot sør og sørvest, med god solgang og utsikt.

Området er regulert til fritidsbebyggelse, jfr. «Reguleringsplan for Lillehammer Sæter III». Planbestemmelsene er tilgjengelig hos tomteselger, eller kommunens nettside: www.lillehammer.kommune.no.

ALLE TOMTER LEVERES MED VEI, STRØM VANN OG AVLØP FRAM TIL TOMTEGRENSE ELLER NÆR DENNE. PARKERING PÅ DEN ENKELTE EIENDOM.

Hyttestørrelsen kan være inntil 120m2 BRA + uthus inntil 30m2 BRA.

Alle tomtekjøpere har rett og plikt til å delta i felles hytteeierforening. Tomtene selges som selveiertomter, festekontrakter inngår ikke.

Det forutsettes at bygging på tomt igangsettes innen tre år fra tomtekjøp.

KONTAKTPERSON TOMTER / VISNINGER:
Arne Olav Berg
Tlf: 900 74 713
E-post:arolbe@gmail.com 

TINDE HYTTER

Noen av tomtene på området skal bebygges med hytter fra Tinde Hytter. de aktuelle tomtene er merket i prislisten. Tinde Hytter er ledende hytteleverandør i Sør-Norge med kontor og produksjon i Ringebu (7 mil nord for Lillehammer) og med lokal tilhøringhet til Lillehammer-regionen.


TINDE HYTTER TILBYR ET STORT ANTALL HYTTER OG DE TILPASSER GJERNE SINE LØSNINGER TIL DEN AKTUELLE TOMTEN ELLER DINE BEHOV.

Tinde Hytter tilbyr sine tjenester til avmerkede tomter så vel som til tomtekjøpere generelt.

Tinde Hytter har to visningshytter på Hellerudsletta Hytteutstilling (ved Exporama) i Skedsmo kommune utenfor Oslo, og de vil bygge egen visningshytte på Lillehammer Sæter III. Øvrige tomter er fri for egen utfoldelse, de ønsker ikke byggeplikt.

KONTAKTPERSON TINDE HYTTER
Jonny Jensvoll
Tlf: 916 53 980
E-post: jonny@tindehytter.no

Prisopplysninger

Det vises til egen prisliste for ledige tomter og tomtepriser.

Framføring av stikkledning for strøm fra tilkoblingspunkt til den enkelte hytte utføres av Eidisva Anlegg for kr 8 000,– pr enhet (pris pr. 08.10.15).

Tilkoblingsavgift til offentlig vann og avløp bestemmes av størrelse på hytte. Etter egen avtale med Lillehammer kommune skal tilkoblingavgift beregnes etter lav sats. Se kommunens nettside for eksakt informasjon: www.lillehammer.kommune.no. For hytte på 100m2 utgjør dette pr. desember 2015 kr 23 000,– (mot 50 900,– med høy sats).

Felles kostnader til vedlikehold av veier, snøbrøyting. mm bestemmes av og fordeles gjennom hytteeierforeningen. Hytteeierforeningen er etablert.

Dokumentavgift og gebyr til tinglysning kommer i tillegg.

Kontaktpersoner

Tomt nr. Felt nr. Areal i M2 Pris Stauts Merknad
1 1500 0 Solgt
10 1400 0 Solgt
11 1300 0 Solgt For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
12 1300 0 Solgt
13 1300 0 Solgt
14 1500 0 Solgt
15 1500 0 Solgt TH-tomt. For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
16 1500 0 Solgt TH-tomt. For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
17 1300 0 Solgt
18 1300 0 Solgt
19 1300 0 Solgt
2 1400 0 Solgt TH-tomt. For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
20 1300 0 Solgt TH-tomt. For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
21 1400 0 Solgt TH-tomt. For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
22 1300 0 Solgt TH-tomt. For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
23 1300 0 Solgt TH-tomt. For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
24 1300 0 Solgt
25 1300 0 Solgt
26 1400 0 Solgt
27 1400 0 Solgt For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
28 1300 0 Solgt For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
29 1300 0 Solgt
3 1400 0 Solgt
30 1400 0 Solgt For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
31 1400 0 Solgt
32 1300 0 Solgt For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
33 1400 0 Solgt
34 1500 0 Solgt
35 1500 0 Solgt
36 1500 0 Solgt
37 1400 0 Solgt
38 1400 0 Solgt
39 1300 0 Solgt
4 1400 0 Solgt
40 1400 0 Solgt
41 1400 0 Solgt
42 1400 0 Solgt TH-tomt. For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
43 1500 0 TH-tomt. Ikke byggeklar / info: Ring Arne Olav 900 74 713
44 1500 0 TH-tomt. Ikke byggeklar / info: Ring Arne Olav 900 74 713
45 1500 0 TH-tomt. Ikke byggeklar / info: Ring Arne Olav 900 74 713
46 1400 0 TH-tomt. Ikke byggeklar / info: Ring Arne Olav 900 74 713
47 1400 0 TH-tomt. Ikke byggeklar / info: Ring Arne Olav 900 74 713
48 1400 0 Solgt
49 1400 0 Solgt
5 1500 0 Solgt
50 1400 0 Solgt
51 1300 0 Solgt
52 1300 0 Solgt TH-tomt. For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
6 1500 0 Solgt
7 1500 0 Solgt
8 1400 0 Solgt TH-tomt. For visning / info: Ring Arne Olav 900 74 713
9 1400 0 Solgt

Tomteareal er ikke endelig oppmålt, avvik i tomtestørrelse kan forekomme. Det tas forbehold om prisendring.

Last ned prospekt