Hjerkinn, Dovrefjell

Hjerkinnlia Fjellgrend

Hyttefelt grenser mot Rondane i sydøst og mot Dovrefjell i nord, med Snøhetta (2286 moh) som majestestisk nabo i vest.

Dovrefjell er unikt og sårbart. I dette området finnes det siste tilnærmet inntakte høyfjellsøkosystem i Europa med villrein, jerv, fjellrev og moskus i naturlig sameksistens. Midt inne i dette fjellriket med sitt nydelige fjellklima finner du Hjerkinn Fjellgrend. Få din bit av denne fantastiske naturen og bli en
del av den.

HYTTEFELTET GRENSER MOT RONDANE I SYDØST OG MOT DOVREFJELL I NORD, MED SNØHETTA (2286 moh) SOM MAJESTETISK NABO I VEST.

Aktivitetstilbudene i området er mange, sommer som vinter. Moskussafari, elgsafari med kano, ornitologiske turer, fjellklatring, ridning, sykling, rafting, fisking, jakt, fotturer, langrenn, snowboard, isfiske, slalom m.m.

Infrastruktur & fasiliteter

Avløp Strøm Vann Vei Fisking Hotell Jakt og fiske Stort løypenett Sykkel Turterreng

Adkomst

Ta av E6 ved Hjerkinn til Folldal, fylkesvei 29. Hjerkinnlia fjellgrend ligger nedenfor Hjerkinn Fjellstue, ned mot Hjerkinndammen.

Fakta

MOH: 915–950
Tomtestørrelser: 1400–1800 m2
Pris fra: 350 000,–
Til Dombås: 30 km
Nærmeste butikk: 30 km
Togstasjon: 1–2 km (Hjerkinn)
Vann: Offentlig vann
Avløp: Offentlig avløp
Strøm: Jordkabel til tomtegrense
Fasiliteter: Bilvei frem (helårs), utsikt, jakt- og fiskemuligheter, turterreng, langrennsløyper

Tomtene

  • Ledig tomt
  • Solgt tomt

Tomtene er selveiende. Det er opprettet en sameieforening med formål å ta seg av en del felles gjøremål og interesser.

TOMTENE SELGES MED OPPARBEIDET VEI. DET FØRES FRAM VANN- OG AVLØPSLEDNINGER, SAMT STRØM TIL HVER TOMT.

Det er etablert egen renovasjonsordning i området. Bruksarealet er inntil 140 m2 pr tomt. Alle hytter skal ha tak tekket med torv. Hyttene skal videre ha saltak. Utvendig panel skal være behandlet med varme jordfarger. Det vises forøvrig til planbestemmelser i reguleringsplan vedtatt 05.07.01.

Prisopplysninger

Det vises til egen prisliste for ledige tomter og tomtepriser.

Felles kostnader til vedlikehold av veier, snøbrøyting mm bestemmes av og fordeles gjennom hytteeierforeningen.

Dokumentavgift og gebyr for tinglysning kommer i tillegg.

Kontaktpersoner

Torbjørn Randen

tr@tindeutvikling.no

95030500

Tomt nr. Felt nr. Areal i M2 Pris Stauts Merknad
24 0 0 Ikke byggeklar
25 0 0 Ikke byggeklar
26 0 Solgt
27 0 0 Ikke byggeklar
28 0 0 Ikke byggeklar
29 0 0 Ikke byggeklar
30 0 0 Ikke byggeklar
46 1440 0 Solgt
47 1440 310 000
48 1480 310 000
49 0 Solgt
50 0 Solgt
51 1600 0 Solgt
52 0 Solgt
53 0 Solgt
54 0 350 000
55 1774 350 000

Tomteareal er ikke endelig oppmålt, avvik i tomtestørrelse kan forekomme. Det tas forbehold om prisendring.

Last ned prospekt